Úvod

                                                                      

Kreibich Viktor
docent, Ing., technolog, soudní znalec, pedagog

 

Zájmy:  Povrchové úpravy, občas Povrchář (www.povrchari.cz), stále veteráni, pravidelné semináře na Moravě

 

Aktuálně řešená problematika:

 • Čištění otopných a chladicích systémů šetrnými a bezpečnými způsoby
 • Vodík v oceli, odvodíkování, kontrolní metody přítomnosti vodíku
 • Odmašťování a čištění povrchů
 • Odstraňování úsad v potrubí, tepelných výměnících a chladičích
 • Předúprava povrchů a přilnavost povlaků
 • Zinkování a zinek v povrchových úpravách
 • Zhotovení kvalitních povlaků i za nepříznivých atmosférických podmínek
 • Práškové povlaky z termosetů a termoplastů
 • Chyby v povrchových úpravách a jejich příčiny

 

Aktuální texty:

 • Povrchové úpravy a vodík v oceli
 • Čištění otopných a energetických zařízení