LEHKÉ TRYSKÁNÍ

Technologie tryskání jsou nejen jednou z metod mechanických úprav povrchu s charakteristickými parametry se staly pro svoje vlastnosti i velmi často novým způsobem čištění povrchů od nánosů provozních zbytků a nečistot, konzervačních prostředků, ale i způsobu údržby a renovace náročných zařízení, provozů a povrchů.

Metody tzv. lehkého tryskání jsou založeny na použití lehkých tryskacích prostředků s malou měrnou hmotností, které umožňují použití nízkých tryskacích tlaků. Výsledná práce tryskacího prostředku a tedy i účinek na materiál (drsnost povrchu, zpevnění, deformace) závisí nejen na rychlosti, ale především na hmotnosti tryskacího prostředku. Součin těchto hodnot udává hybnost a především kinetická energie zrn tryskacího prostředku, od které odvisí výsledný efekt tryskání. To je i zásadní pohled na volbu technologie, resp. volbu tryskacího prostředku a pracovních parametrů při tryskání z hlediska fyzikálního resp. mechanického. V tom je třeba spatřovat základní rozdíl mezi běžnými způsoby tryskání a tzv. lehkým tryskáním.

Volba tryskacího prostředku úzce souvisí i s jeho vlastnostmi a vlivem na tryskaný materiál. Čistota, vlastnosti a chemické složení tryskacích prostředků mohou cíleně ovlivnit stav a následné chování vyčištěného povrchu. Vhodně volený tryskací prostředek může potlačit i aktivní stav povrchu kovů po tryskání.

Technologie lehkého tryskání nachází velmi rychle mnohá uplatnění obecně všude tam, kde je potřeba zajistit čistý povrch ekologicky neškodným způsobem bez použití základního materiálu nebo povlaku.

Technologie lehkého jsou obecně charakterizovány:

  • Abrazivem o nízké měrné hmotnosti (1,15 – 1,5 kg/l) a o nízké hmotnosti (2,5 – 4 Mohs)
  • Nízkým tryskacím tlakem (0,8 – 4 bar)
  • Velkým množstvím dopadajících částic na jednotku plochy
  • Měnitelným množstvím abraziva při daném tryskacím tlaku

Pro lehké tryskání se postupně zavádí řada tryskacích prostředků z anorganických a organických materiálů (suchý led, plasty, soda).

Při použití prostředků na jednorázové použití se nejčastěji užívá hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3) neboli jedlá soda modifikovaných vlastností a tuhá forma oxidu uhličitého (CO2) neboli suchý led.

Pro aplikaci lehkého tryskání se dodává řada přístrojů se všemi druhy abraziv. Přístroje umožňují na rozdíl od klasických tryskacích zařízení výborně zvládnout práci s lehkými abrazivy již od klasických tryskacích zařízení výborně zvládnout práci s lehkými abrazivy již od minimálního tlaku 0,8 bar, zároveň s velmi vysokým tokem abraziva. Přístroje pracují v případě potřeby i s přisáváním vody. Přístroje mohou být stabilní i pojízdné. Jsou lehce ovladatelné s velkým rozsahem plynule nastavitelných pracovních tlaků s možností přerušování práce a regulace množství tryskacího prostředku.

 

Lehké tryskání pomocí prostředků na bázi sody

Lehké tryskání za pomocí NaHCO3 umožňuje snadnou likvidaci vzniklých odpadů při otryskávání. Pevné nečistoty se zachytí filtrací, sedimentací nebo odstředěním a tryskací prostředek a voda se může vypustit do kanalizace. Tato výhoda umožňuje aplikaci při čištění plášťů budov, soch, památek a jiné aplikace v terénu, neboť na rozdíl od klasického tryskání nedochází k problémům s likvidací použitého tryskacího prostředku, ale též nedochází vzhledem k nízkému tryskacímu tlaku samozřejmě k poškozování čištěného materiálu ani k vznášení pnutí.

Na rozdíl od klasických způsobů tryskání, kdy vzniká nebezpečný prach, je tento způsob i v tomto ohledu bezpečný. Při použití tak měkkého abraziva nehrozí nebezpečí zadření pohyblivých součástí motorů a ložisek. Kovy opatřené povlaky je možno čistit bez nebezpečí poškození těchto povlaků. Nátěry je možné odstraňovat přesně po jednotlivých vrstvách z pevných i pružných podkladů, což je výhodné při opravách a odstraňování vrchních nátěrů, při odstraňování nápisů, barevných skvrn a znečištění i na skle. Použití tohoto prostředku je výhodné i při aplikaci lehkého tryskání v potravinářském průmyslu v chemických provozech, ve vodárenství apod.


Lehké tryskání pomocí oxidu uhličitého (CO2)

Tato velmi progresivní metoda používá pro otryskávání tryskací prostředek oxid uhličitý (CO2)- suchý led. Měrná hmotnost ledu je 1,3 kg/l a jeho teplota je konstantně – 78 °C. Při působení tepla nebo při nárazu přechází suchý led přímo do plynného skupenství, což je výhodné pro likvidaci použitého prostředku. Pelety (částice) suchého ledu, nejčastěji o průměru 3 mm a tvrdosti 2,5 Mohs, jsou skladovány v tepelně izolovaných kontejnerech, ze kterých jsou následně na místech tryskání plněny do tryskacích zařízení dávkovány do proudu stlačeného vzduchu.

K čistícímu účinku dochází působením částic na čištěný povrch následně takto:

  • Částice suchého ledu ochlazují povrch čištěného předmětu a v důsledku rozdílného koeficientu roztažnosti základního materiálu a povlaku, rzi i nečistot vzniká na rozhraní mechanické pnutí
  • Sublimací a rázovým růstem objemu se uvolní zkřehlá a napjatá vrstva nečistot a je proudem vzduchu odstraněna

Z řady výhod tohoto způsobu lehkého tryskání je třeba jmenovat šetrnost k povrchu i k životnímu prostředí. Po tryskání jsou zachovány pouze nečistoty bez přítomnosti tryskacího prostředku.

Výhody lehkého tryskání

  • Odstraňování nečistot bez chemikálií
  • Vysoká citlivost pro přesné povrchy
  • Nepoškozuje povrch kovů, skla ani plastů
  • Snadná likvidace odpadů

Možnosti lehkého tryskání 

Průmyslová výroba – odstraňování usazenin na motorech, čištění povrchu svarů, čištění a opravy forem, čištění jemných a přesných dílců, čištění podlah, zdí, stropů, čištění chladících věží, čištění od různých substrátů včetně rzi a vodního kamene.

Chemická výroba – odstraňování mastnoty, zbytků oleje, výrobních zbytků, čištění chladících věží a hliníkových násypek, tepelných výměníků, částí s gumovým těsněním

Potravinářská výroba – čištění pečících forem a plechů, odstraňování tuků a mastnot v balicích linkách, z keramických dlaždic a obkladů, čištění nádrží, nádob a potrubí, odstraňování nečistot z přepravních beden, kádí a násypek

Stavebnictví a architektura – odstraňování sazí po požárech, nápisů graffiti z betonu, cihel vápence, mramoru, žuly, leštění chromu a skla, čištění architektonických celků bez zahalení či odstranění skla, obnova soch a fasád, čištění systémů klimatizace a větrání

Letectví – odstraňování nátěrů letadel, čištění skvrn paliva a stop po pneumatikách na plochách letišť

Zpracování celulózy a papíru – údržba a odkorňovacích válců, odstraňování nečistot z ventilů, ozubených kol, čištění vápenných usazenin

Železniční doprava – čištění vagónů včetně oken, odstraňování nátěrů, čištění cisteren, prostorů nádrží, odstraňování defektů nátěrů